Servei de neteja

Crear un entorn hospitalari asèptic i segur, clau per a la salut i el benestar de pacients, residents i professionals

SERVEI DE NETEJA

El principal objectiu del servei de neteja és crear un entorn hospitalari asèptic i segur, crucial per a la salut i el benestar dels pacients, residents i professionals de la salut. Comprenem plenament la importància d’aquesta tasca i ens comprometem a ajudar-vos a oferir una neteja que estigui a l’altura dels reptes que presenta un entorn sanitari.

La nostra filosofia de neteja es basa en la impecabilitat i la rigorositat, complint estàndards sanitaris excepcionals. Per aconseguir-ho, apliquem protocols especialitzats i us proposem productes certificats que garanteixin la desinfecció efectiva en totes les àrees de tots els centres sanitaris. A més, estem a l’avantguarda de la tecnologia en neteja, recomanant-vos utilitzar les últimes innovacions per assegurar la màxima eficàcia.

Cada àrea d’un hospital o un centre sanitari té necessitats específiques i, per això, cal adaptar les freqüències de neteja de manera precisa. Aquesta personalització permet, no només mantenir la higiene, sinó també contribuir de manera activa a la prevenció d’infeccions i a la seguretat dels pacients, dels residents i de les persones treballadores.

La gestió de residus hospitalaris és d’importància crítica per a la seguretat i la salut pública. Cal garantir una adequada segregació per part de tots els col·lectius implicats, disposar d’un emmagatzematge vàlid i planificar un transport intern segur. Us podem ajudar a elaborar el vostre Pla de Gestió de residus per a garantir l’adient tractament dels residus generats per la vostra activitat i minimitzar l’impacte mediambiental.

La formació contínua dels equips de neteja és un pilar fonamental per mantenir els nivells més alts d’higiene. Estem compromesos amb la seva capacitació constant, assegurant que estiguin al corrent de les darreres pràctiques i tècniques de neteja. Això garantirà que els nostres clients tinguin un equip altament qualificat i preparat per fer front a qualsevol desafiament.

Com treballem

Analitzem i avaluem per a poder proposar millores significatives.

Primer contacte

Tenim una primera entrevista per a conèixer les vostres necessitats

Anàlisi i avaluació

Avaluem in situ, ens entrevistem amb els responsables i treballadors

Proposta

Elaborem i presentem una proposta de millora. L'avaluem conjuntament i mesurem si compleix amb les expectatives de l'encàrrec

Execució

Podem executar les millores o instruir a l'equip responsable per dur-les a terme, podent fer avaluacions periòdiques de seguiment

Neteja i desinfecció per a entorns agradables i segurs

Confieu en nosaltres per ajudar-vos a aconseguir un entorn hospitalari impecable, segur i higiènic. La nostra missió és garantir que les instal·lacions sanitàries estiguin en les millors condicions possibles per al benestar dels usuaris